En ding
heb ik van de HEERE verlangd,
dt zal ik zoeken:
dat ik wonen mag
in het huis van de HEERE,
al de dagen van mijn leven,
om de lieflijkheid
van de HEERE te aanschouwen
en te onderzoeken in Zijn tempel.
Psalm 27:4